Medlemskap

Vill du bli medlem?

För frågor om medlemskap, kontakta ordförande Ingemar Westmark

”TY LIKSOM VI HAR EN ENDA KROPP MEN MÅNGA LEMMAR, ALLA MED OLIKA UPPGIFTER, SÅ UTGÖR VI, FAST MÅNGA,
EN ENDA KROPP I KRISTUS, MEN VAR FÖR SIG ÄR VI LEMMAR SOM ÄR TILL FÖR VARANDRA.”

ROM 12:4-5

© 2020 ELF Kristianstad. All Rights Reserved